Open in Singletracker App
Singletracker App
See trail details in app
Open
#D51D29

Vorup/Tebbestrup Grusgrav


4.5 (11) | Trail length: 2.7 km | Ascent: 87 m | Descent: 88 m | Country: Denmark

Vorup/Tebbestrup Grusgrav

Bynært action spor

Se track trailer: https://bit.ly/3gA0F9A Det er partnerskabet bag Vorup Grusgrav Friluftsområde, som inviterer til eventen i samarbejde med MTB Randers. Projekt Vorup Grusgrav Friluftsområde er et samarbejde mellem XL Byg Vorup Tømmerhandel, Team Bertelsen og Natur og Miljø – Randers Kommune. Projektområdet omfatter private og kommunale arealer i grusgraven og Månedalen. Formålet med projektet er at gøre området attraktivt og skabe større aktivitet. Store dele af grusgraven er tilgroet med krat, og det er partnerskabets ønske at skabe nogle bedre stiforbindelser og rum til aktiviteter. Medlemmer af MTB Randers har hjulpet med det praktiske arbejde i forbindelse med anlæggelsen af det nye MTB-spor, mens partnerskabet har dækket udgifter til arbejdsløn og maskiner.