Open in Singletracker App
Singletracker App
See trail details in app
Open
#4A90E2

Sjöbo Ora blå 2


4.8 (2) | Trail length: 1.3 km | Ascent: 40 m | Descent: 41 m | Country: Sweden

Sjöbo Ora blå 2

Ett lättare handbyggd XC spår genom tallskog och täta bokföryngringar.

En snäll blå stig vid foten av Sjöbo Oras skidbacke. Tekniska utmaningarna ligger i att delar går lite på skrå och några svängar som går svagt uppåt.