Open in Singletracker App
Singletracker App
See trail details in app
Open
#4A90E2

Sjöbo Ora Blå 2


4.8 (2) | Trail length: 1.3 km | Ascent: 40 m | Descent: 41 m | Country: Sweden

Sjöbo Ora Blå 2

Ett lättare handbyggt mountainbikespår genom tall- och bokskog.

En händelserik led vid foten av Sjöbos skidbacke. Tekniska utmaningarna ligger i att delar går lite på skrå och några tighta svängar som går svagt uppåt. Spåret är finansierat av Europeiska Jordbruksfonden För Landsbygdsutveckling, utbetalda av Jordbruksverket vi Leaderprojekt i Syd Östra Skåne.