Open in Singletracker App
Singletracker App
See trail details in app
Open
#4A90E2

Schakt Alberts blåa runda


4.5 (2) | Trail length: 5.1 km | Ascent: 135 m | Descent: 134 m | Country: Sweden

Schakt Alberts blåa runda

Ett blått XC spår helt på singeltrack stig över backar, genom skog och dagbrottet i Schakt Albert.

Ett blått xc spår där utmaningarna ligger i några partier med lite brantare backar uppför. Spåret slingrar sig fint genom öppna fält med spår av gamla industrilämningar, genom skogspartier och genom det gamla schaktet som bjuder på en naturlig pumptrack mitt i spåret. Spåret är markerat med orangefärgade pilar, följ de pilar som anger 5 km, b eller c spår. All parkering sker inne i Billesholm vid folkparken. Se POI parkering schakt Albert och spåret transport till Schakt Albert.