Open in Singletracker App
Singletracker App
See trail details in app
Open
#007dc6

Kelstrup Plantage Blåt spor


4 (32) | Trail length: 6.7 km | Ascent: 86 m | Descent: 86 m | Country: Denmark

Kelstrup Plantage Blåt spor

Blåt spor

Se track trailer: https://www.instagram.com/p/CjBGK3iIMcd/ I Kelstrup plantage, har Grænseegnens Mountainbike Klub anlagt et spændende spor, der udnytter den lokale topografi fuldt ud. På trods af at der ikke kan prale med uendelige højdemetre men kun ca. 120m - er det blevet et meget spændende spor for både øvede og nybegyndere. Det østlige forløb lige efter starten kan køres med høj hastighed, med fede stigninger og nedkørsler der afveksler hinanden. Det vestlige forløb er mere teknisk, idet spændende siksak spor gennem bl.a. granskov med tætstående træer giver helt andre udfordringer. Sporene er i alt 8 km, men længste stræk der kan køres er knap 7 km – resten er parallelle ”chicken-run’s”. God tur! Sporet er mærket op efter de nyeste regler, hvor vi dog kun anvender pilefarverne blå, rød og sort. Der er masser af rekreative muligheder lige i nærheden – så området er absolut værd at besøge. Plantagen, der er ejet af Naturstyrelsen, ligger omkring en meget flot ådal, hvor Gejl Å løber mod vest ud til Hvidåen der ender i Vadehavet. Det har gjort geologien i området optimalt for en østkystplacering, idet sporet modsat en række andre østvendte spor i og omkring ådale, der munder ud i en fjord, er denne ådal ikke er ”plaget af ler forekomster” – som alle ved er MTB-sporenes største udfordring. Størstedelen af undergrunden er nærmest det rene stabilgrus – men der er dog et par steder hvor sporet har sine ”gullasch-gryder” med ler. Adresse: Kelstrup Plantage, ved Holdbi, Kruså - nærmeste reelle adresse er Stokkebrovej, 6340 Kruså. (Hovedvej A8, Aabenraavej ind ved Hereford Beefstouw, mod øst 1,3 km til start ved P-pladsen ved Tuegravsvej eller modsat ca. 600 m mod vest fra Naturskolen) Der kan læses mere på facebook gruppen: Grænseegnens Mountainbike Klub eller på www.gmbk.dk