Open in Singletracker App
Singletracker App
See trail details in app
Open
#808285

Hotellvegen


4.2 (21) | Trail length: 0.5 km | Ascent: 8 m | Descent: 1 m | Country: Norway

Gang og sykkelveg

Vei mellom Radisson og Gullia/GT Bike Park