Open in Singletracker App
Singletracker App
See trail details in app
Open
#4A90E2

Grønlien Grusgrav


1.6 (16) | Trail length: 1.0 km | Ascent: 30 m | Descent: 30 m | Country: Denmark

Grønlien Grusgrav

Kort spor ved Sillebro Ådal

Sporet ved Grønlien Grusgrav er et fint spor, der på grund af sin korte distance, hurtigt kan køres. Trods sin korte strækning har sporet fint med højdemeter, hvilket også afspejler en hel del op- og nedkørsler. Sporet er afmærket med Naturstyrelsens MTB piktogrammer og desuden er det afmærket med røde pile. Vær opmærksom på, at sporet flere steder har et underlag af ler, der kan gøre det glat at køre på i regnvejr.