Åbn i Mountainbike United app'en
Mountainbike United App'en
Se spordetaljer i appen
Åbn
#D51D29

Kronoskogen runda i friåkningsområdet


Sporlængde: 5.5 km | Op: 23 m | Ned: 22 m | Land: Sverige

Kronoskogen runda i friåkningsområdet

Parkera vid Järnvägens Museum

I Kronoskogen finns det ett utpekat område att fritt cykla mtb i. Denna rutt ger ett förslag på hur man kan ta sig dit och tillbaka och följa ett spår runt i området som hänger samman. Det finns dock många stigar här och då det är utpekat som ett friåkningsområde kan stigarna ändra riktning mm. Det innebär också att man kan möta cyklister från olika håll, då det är så området är upplåtet av förvaltaren. Förslaget på stig har lite svårare tekniska partier som kännetecknas av branta uppförsbackar med rötter, och vissa drops över rotkanter. Generellt bör detta ändå ses som ett ganska lätt, rött spår med enskilda tekniska inslag. Så länge du är inom det utpekade området kan du bara hänga med och fritt välja höger vänster i alla olika korsningar. Förslaget på rutt följer dock ett logiskt vägval och ger en skön känsla av flow i området. Tänk på att det är ett reservat runt området där det är förbjudet att cykla på annat än anvisad cykelväg. Skogsbilvägarna till och från området delas med vandrare och ryttare så anpassa farten för bra möten längs vägen. Kommun och förvaltare av området tittar på att utöka antalet markerade leder för mtb utanför reservatet. Denna rutt är tillfälligt framtagen för att underlätta att hitta till det idag utpekade området för mtb cykling. Mer information om området finns på www.skanskalandskap.se